Nợ xấu kìm hãm nhu cầu trong nước
Cập nhật:
Xem lịch sử tin bài Nợ xấu kìm hãm nhu cầu trong nước

Vấn đề nợ xấu của Việt Nam vẫn còn chưa được giải quyết hoàn toàn mặc dù VAMC đang rất nỗ lực trong việc mua lại nợ xấu từ các ngân hàng.

Trong bản báo cáo về kinh tế vĩ mô của Việt Nam vừa được ngân hàng HSBC Việt Nam công bố đã nhận xét: Nền kinh tế Việt Nam đang ngày càng chuyển biến tốt hơn. Trong khi những điều tồi tệ nhất về một nền kinh tế trì trệ dường như đã được vượt qua, mặc dù tăng trưởng trong ngắn hạn vẫn còn thấp do nhu cầu nội địa còn chậm chạp.

Về lạm phát, theo HSBC, một trong những nguy cơ đối với lạm phát trong những tháng tới có lẽ xuất phát từ giá cả thực phẩm tăng mà có thể thấy trong chỉ số tháng 10 (tăng từ 3,5% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm ngoái lên 4,1%). Tuy nhiên, áp lực lạm phát dường như sẽ được kiềm chế nhờ vào giá cả hàng hoá toàn cầu thấp, và từ đó sẽ giúp chi phí vận chuyển giảm xuống.

Từ đầu năm đến nay, tăng trưởng tín dụng đã tăng rất ít chỉ ở mức 6,6% so với cùng kỳ năm ngoái. Điều này cho thấy vấn đề nợ xấu của Việt Nam vẫn còn chưa được giải quyết hoàn toàn mặc dù VAMC đang rất nỗ lực trong việc mua lại nợ xấu từ các ngân hàng. Kết quả là dẫn đến việc cho vay yếu và làm ảnh hưởng đến mức độ lạc quan của khối doanh nghiệp tư nhân.

HSBC cho rằng, Chính phủ cũng cần phải giải quyết những vấn đề chính yếu như vai trò của các doanh nghiệp nhà nước trong nền kinh tế cũng như hệ thống hạ tầng và nguồn lực con người.

“Thúc đẩy mối liên kết giữa các doanh nghiệp nội địa với các doanh nghiệp nước ngoài cũng rất quan trọng vì năng lực cạnh tranh dựa vào lao động không thể nào tồn tại mãi mãi và đặc điểm này sẽ mất đi khi mức lương tăng lên”.

Trong tương lai gần, người tiêu dùng có tăng tiêu xài và các doanh nghiệp có tăng hoạt động đầu tư lên hay không phụ thuộc vào những tín hiệu mà Chính phủ đã cam kết thực hiện trong việc phát triển một nền kinh tế hiệu quả hơn. Việc cải tổ càng diễn ra nhanh chóng thì Việt Nam càng nhanh chóng có cơ hội tận hưởng tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ hơn.
Các tin khác
Tin nổi bật
Tin quan tâm
Scroll