Nợ xấu kìm hãm nhu cầu trong nước

Nợ xấu kìm hãm nhu cầu trong nước

Cập nhật:
Vấn đề nợ xấu của Việt Nam vẫn còn chưa được giải quyết hoàn toàn mặc dù VAMC đang rất nỗ lực trong việc mua lại nợ xấu từ các ngân hàng.
Tư vấn tài chính

Tư vấn tài chính

Cập nhật:
Với đội ngũ cán bộ vững vàng về nghiệp vụ, dày dặn kinh nghiệm tích lũy qua nhiều hợp đồng tư vấn với các công ty lớn và uy tín đã được khẳng định, Đại Dương cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn tài chính, bao gồm:
Tư vấn tài chính

Tư vấn tài chính

Cập nhật:
Với đội ngũ cán bộ vững vàng về nghiệp vụ, dày dặn kinh nghiệm tích lũy qua nhiều hợp đồng tư vấn với các công ty lớn và uy tín đã được khẳng định, Đại Dương cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn tài chính, bao gồm:
trong tổng số 1 trang