Finance consulting

Với đội ngũ cán bộ vững vàng về nghiệp vụ, dày dặn kinh nghiệm tích lũy qua nhiều hợp đồng tư vấn với các công ty lớn và uy tín đã được khẳng định, Đại Dương cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn tài chính, bao gồm:

Linh vuc 1
01

Tư vấn phát hành chứng khoán trên thị trường chứng khoán

Đại Dương sẽ thực hiện khảo sát nhu cầu vốn của doanh nghiệp và xây dựng phương án huy động vốn tối ưu thông qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu và các loại chứng khoán khác. Tuỳ theo phương án được lựa chọn, Đại Dương sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết khác để hoàn tất quá trình huy động vốn (như soạn thảo hồ sơ phát hành, xin phép các cơ quan quản lý, làm đại lý phát hành và đấu giá…).


02

Tư vấn chuyển đổi hình thức hoạt động doanh nghiệp

Đại Dương sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi hình thức hoạt động sang công ty cổ phần, bao gồm tư vấn xử lý tài chính trước khi cổ phần hoá, xác định giá trị doanh nghiệp, tư vấn xây dựng phương án cổ phần hoá để cổ phần hóa thành công…

Đối với các doanh nghiệp nhà nước, Đại Dương còn hỗ trợ quá trình sắp xếp lại doanh nghiệp bằng các hình thức giao, bán khoán, cho thuê kinh doanh. Ngoài ra, Đại Dương còn tư vấn cổ phần hoá cho các doanh nghiệp đang hoạt động dưới các hình thức khác như công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty liên doanh, doanh nghiệp tư nhân, công ty có vốn đầu tư nước ngoài…


03

Tư vấn mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A)

Đại Dương sẽ tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp, tư vấn lựa chọn đối tác và phương án M&A cũng như hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục cần thiết trong các giao dịch này


04

Tư vấn tài chính doanh nghiệp

Đối với các doanh nghiệp mới thành lập Đại Dương sẽ tư vấn xây dựng cơ cấu tài chính tối ưu dựa trên các nguồn lực hiện có. Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động, Đại Dương sẽ tư vấn tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp phù hợp nhất với hoạt động của ngành. Ngoài ra Đại Dương cũng tư vấn doanh nghiệp trong hoạt động quản lý tài chính theo hướng an toàn và hiệu quả.


05

Tư vấn và thực hiện đấu giá cổ phiếu

Đại Dương sẽ hỗ trợ doanh nghiệp trong việc xây dựng giá khởi điểm hợp lý, xây dựng bản công bố thông tin, điều phối trong quá trình đấu giá với các bên liên quan cũng như làm đại lý trong các đợt đấu giá cổ phiếu. 

Đối với các doanh nghiệp có nhu cầu Đại Dương cũng cung cấp dịch vụ tổ chức đấu giá tại trụ sở của Đại Dương hoặc tại địa bàn của doanh nghiệp.


06

Tư vấn niêm yết chứng khoán

Đại Dương sẽ cung cấp dịch vụ trọn gói nhằm đưa cổ phiếu của doanh nghiệp lên niêm yết tập trung. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm từ quá trình khảo sát và tư vấn cho doanh nghiệp áp dụng quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết.


07

Dịch vụ tư vấn tài chính khác

Đại Dương sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi hình thức hoạt động sang công ty cổ phần, bao gồm tư vấn xử lý tài chính trước khi cổ phần hoá, xác định giá trị doanh nghiệp, tư vấn xây dựng phương án cổ phần hoá để cổ phần hóa thành công…

- Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp

- Tư vấn Tái cấu trúc tài chính doanh nghiệp

- Tư vấn Thẩm định dự án đầu tư

- Tư vấn khác (Tổ chức Đại hội cổ đông, xây dựng Điều lệ Công ty, xây dựng Quy chế Quản trị Công ty,...)

You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second